Politie, Openbaar Ministerie en Gooise gemeenten komen in actie tegen de vele woninginbraken

0
819

8Gooi en Vechtstreek – Woninginbraak is een hardnekkig probleem in Gooi en Vechtstreek. Politie, Openbaar Ministerie en de Gooise gemeenten vinden de woninginbraakproblematiek onacceptabel. Daarom komen ze gezamenlijk in actie. Gesteund door een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie richten zij hun aanpak op de hotspots in Gooi en Vechtstreek.

De krachten zijn gebundeld in het project ‘Gooi Vecht tegen woninginbraken’. Resultaten op andere plekken in Nederland laten zien dat gezamenlijke activiteiten, samenwerken met bewoners en verscherpt toezicht rondom plekken waar veel ingebroken wordt (hotspots), werkt. Het aantal woninginbraken loopt daar structureel terug. Resultaat van Gooi Vecht tegen woninginbraken moet een dalend aantal woninginbraken zijn en een hoger oplossingspercentage.

Acties

Gooi Vecht tegen woninginbraken zorgt de komende maanden voor een gecombineerde inzet van acties op basis van hotspots en veel gebruikte inbraakmethoden. Tijdens de actiedagen worden onder andere verkeerscontroles gehouden met het oog op bewegingen in de regio, is er verscherpt toezicht en worden bewoners mondeling en met flyers gewaarschuwd. Hondeneigenaren worden attent gemaakt op wat zij kunnen doen aan afwijkende situaties tijdens hun dagelijkse uitlaatrondjes (Waaks!). En in hotspotwijken worden pop-up tenten geplaatst waar slachtoffers en andere buurtbewoners informatie kunnen inwinnen en in gesprek kunnen met onder andere preventiemedewerkers Politiekeurmerk Veilig Wonen en Slachtofferhulp.

Oren en ogen in de wijk!

Belangrijk bij alle activiteiten is de hulp van bewoners. Zij zijn de oren en ogen in de wijk. Wat bewoners kunnen doen is in elk geval altijd 1-1-2 bellen als ze iets verdachts zien of horen in hun buurt. Zo heeft de politie in Huizen onlangs twee inbrekers kunnen aanhouden na een telefoontje naar 1-1-2 van een oplettende buurtbewoner. Daarnaast kunnen bewoners belangrijke maatregelen nemen om inbrekers buiten de deur te houden. Deze informatie is op politie.nl te vinden.