Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij GooiNieuws.nl of zijn/haar licentiegevers.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GooiNieuws.nl foto’s, video, geluid, en html-codes (embedded links) daaronder begrepen via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden, óók niet als de bron wordt vermeld. Het gebruik van een afbeelding als basis voor een ander fotografisch concept of illustratie (digitaal bewerken) is een schending van het auteursrecht/persoonlijkheidsrecht.